OUR CLIENTS

OUR CLIENTS

JMG Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Johor, Terengganu, SELANOGR

Meningkatkan sumbangan sektor mineral dan geosains terhadap pembangunan sosio-ekonomi negara dan kesejahteraan hidup rakyat.

MERCY MALAYSIA

Organisasi yang memberi tumpuan kepada menyediakan bantuan perubatan, pembangunan berkaitan kesihatan yang mampan dan aktiviti pengurangan risiko bagi masyarakat yang terdedah dalam kedua-dua krisis dan situasi bukan krisis.

JKR

Jabatan kerajaan persekutuan di Malaysia di bawah Kementerian Kerja Raya Malaysia yang bertanggungjawab untuk pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur awam di Malaysia Barat dan Labuan.

BKSA

Menyediakan bekalan air mentah yang mencukupi dan berkualiti baik bagi memenuhi keperluan sejajar dengan pertambahan penduduk dan pembangunan sosioekonomi negeri.

 

KAOLIN WORLD (M) SDN BHD

Kaolin (Malaysia) Sdn Bhd is being one of the fastest growing industrial minerals company in the country and in line with our rapid expansion into the global market, we are seeking for highly motivated individuals to join us to take the company to greater heights.

MJII

Japan Industrial Institute is a highly skilled college under management skills and Technical Division MARA in Beranang, Malaysia.

Kementerian Pertanian Malaysia (Kelantan)

Memberi perkhidmatan perundingan, sokongan teknikal dan khidmat nasihat dalam bidang pertanian bagi menentukan pengeluaran makanan yang mencukupo, berkualiti dan selamat dimakan.

ENCORP CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE SDN BHD

Encorp telah membina reputasi untuk kecemerlangan dengan menetapkan tanda aras baru dalam kualiti, piawaian, nilai dan perkhidmatan melalui produk dan perkhidmatan yang inovatif.

KADA

Memaju, menggalak, membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam kawasan kemubu.

AKSB

Menyediakan perkhidmatan air yang efektif kepada pelanggan berteraskan teknologi terkini dengan tenaga kerja yang komited dan profesional dalam persekitaran kerja yang kondusif.

TNB REMACO

TNB REMACO is mainly involved in the energy industry. It provides repair and maintenance services for power plant equipments. In addition, the company has ventured into supplying spare parts and operations and maintenance services for the various power plants.

ARSM1

AGENSI REMOTE SENSING MALAYSIA (ARSM)

Sebuah agensi penyelidikan dan pembangunan (P&P) yang melibatkan penyelidikan dalam bidang aplikasi remote sensing, GIS dan teknologi lain yang berkaitan dalam semua sektor pengurusan pengeluaran pertanian, sumber asli, alam sekitar, bencana, keselamatan dan pembangunan tanah negara.

Logo_LKIM

LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)

Sebuah agensi di bawah Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani yang dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi kehidupan nelayan dan komuniti nelayan dan memajukan industri perikanan negara.

JMG Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Johor, Terengganu, SELANGOR

Meningkatkan sumbangan sektor mineral dan geosains terhadap pembangunan sosio-ekonomi negara dan kesejahteraan hidup rakyat.

MERCY MALAYSIA

Organisasi yang memberi tumpuan kepada menyediakan bantuan perubatan, pembangunan berkaitan kesihatan yang mampan dan aktiviti pengurangan risiko bagi masyarakat yang terdedah dalam kedua-dua krisis dan situasi bukan krisis.

JKR

Jabatan kerajaan persekutuan di Malaysia di bawah Kementerian Kerja Raya Malaysia yang bertanggungjawab untuk pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur awam di Malaysia Barat dan Labuan.

BKSA

Menyediakan bekalan air mentah yang mencukupi dan berkualiti baik bagi memenuhi keperluan sejajar dengan pertambahan penduduk dan pembangunan sosioekonomi negeri.

 

KAOLIN WORLD (M) SDN BHD

Kaolin (Malaysia) Sdn Bhd is being one of the fastest growing industrial minerals company in the country and in line with our rapid expansion into the global market, we are seeking for highly motivated individuals to join us to take the company to greater heights.

MJII

Japan Industrial Institute is a highly skilled college under management skills and Technical Division MARA in Beranang, Malaysia.

Kementerian Pertanian Malaysia (Kelantan)

Memberi perkhidmatan perundingan, sokongan teknikal dan khidmat nasihat dalam bidang pertanian bagi menentukan pengeluaran makanan yang mencukupo, berkualiti dan selamat dimakan.

ENCORP CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE SDN BHD

Encorp telah membina reputasi untuk kecemerlangan dengan menetapkan tanda aras baru dalam kualiti, piawaian, nilai dan perkhidmatan melalui produk dan perkhidmatan yang inovatif.

KADA

Memaju, menggalak, membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial dalam kawasan kemubu.

AKSB

Menyediakan perkhidmatan air yang efektif kepada pelanggan berteraskan teknologi terkini dengan tenaga kerja yang komited dan profesional dalam persekitaran kerja yang kondusif.

TNB REMACO

TNB REMACO is mainly involved in the energy industry. It provides repair and maintenance services for power plant equipments. In addition, the company has ventured into supplying spare parts and operations and maintenance services for the various power plants.

AGENSI REMOTE SENSING MALAYSIA (ARSM)

Sebuah agensi penyelidikan dan pembangunan (P&P) yang melibatkan penyelidikan dalam bidang aplikasi remote sensing, GIS dan teknologi lain yang berkaitan dalam semua sektor pengurusan pengeluaran pertanian, sumber asli, alam sekitar, bencana, keselamatan dan pembangunan tanah negara.

Logo_LKIM

LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM)

Sebuah agensi di bawah Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani yang dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan taraf sosio-ekonomi kehidupan nelayan dan komuniti nelayan dan memajukan industri perikanan negara.